Jspxcms 9.5 支持 mysql 8 吗?

andylee 10个月前 556 浏览

想问一下Jspxcms 9.5 支持 mysql 8 吗?我要用 mysql 8.0

评论 编辑
2 回答

我来回答

请先登录再回答问题
点击查看大图插件